Ασφάλεια των σφραγίζεται με μια χειραψία

Πληροφορίες πελατών

Βρείτεεδώτιςπληροφορίεςπελατώνβάση Versicherungsvermittler-Verordnung download PDF εδώ.


Πολιτική Διαδικτυακής ΕμπιστευτικότηταςHinweisezumDatenschutz

Πληροφορίες που συλλέγουμε/ SpeicherungvonZugriffsdaten:
Στην επίσκεψη της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε την 
IP-Adress του υπολογιστή σας, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψή σας, τον τύπο του browser, επισκεπτόμενες σελίδες και το λειτουργικό σύστημα. Η αξιολόγηση των δεδομένων γίνεται σε ανώνυμη μορφή χωρίς συγκεκριμένη προσωπική σχέση και αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους. Δεν συντάσσονται προφίλ χρήστη ή προφίλ συμπεριφοράς ή κάτι αντίστοιχο.

Δεν γίνεται μήτε για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς μετάδοση δεδομένων σε τρίτους.


Σε περίπτωση που υπάρχει εντός του δικτυακού τόπου μας η δυνατότητα της εισαγωγής προσωπικών ή εταιρικών στοιχείων (διευθύνσεις 
email, ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις), οι πληροφορίες δίνονται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα σας διαχειρίζονται επιστευτικά και δεν μεταδίδονται σε τρίτους.

Οι χρήστες έχουν, κατόπιν αίτησης, το δικαίωμα της δωρεάν πληροφόρησης σχετικά με τα συλλεγόμενα προσωπικά τους δεδομένα. Επιπλέον έχουν βάση των νομικών διατάξεων το δικαίωμα της διόρθωσης, της παύσης λειτουργίας και διαγραφής αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα/PersonenbezogeneDaten:
Στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα της εισαγωγής προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ειδικές υπηρεσίες, παραγγελίες ή παρόμοιες διαδικασίες/λειτουργίες – δεν εφαρμόζεται περαιτέρω χρήση τους. 


Cookies:
Δεν χρησιμοποιούμε 
cookies. Σε συνδεμένες σελίδες μπορεί να χρησιμοποιούνταιcookies χωρίς να μπορούμε να σας ενημερώσουμε γι΄αυτό. Τα browser κατά το πλείστον περιέχουν την αυτόματη αποδοχή cookies. Εν τούτοις μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθύκευση των cookies ή να ρυθμίσετε των browser σας, ώστε να σας ενημερώνει όταν στέλνονται cookies


Ιστοσελίδες τρίτων/ExterneWebsiten:
Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο εάν οι διαχειρηστές τηρούνε τις διατάξεις περί της πολιτικής εμπιστευτικότητας.


Ως διαχειρηστής είμαστε υπεύθυνοι για τα δικά μας περιεχόμενα βάση της γενικής νομοθεσίας. Από τα δικά μας περιεχόμενα πρέπει σε συνγκεκριμένες περιπτώσεις να διακριθούνε συνδεδεμένες σελίδες άλλων προμηθευτών και των περιεχομένών τους. Για ξένα περιεχόμενα, τα οποία μπορούνε να χρησιμοποιηθούνε μέσο συνδέσμων δεν αναλαβάνουμε καμία ευθύνη και δεν υιοθετούμε το περιεχομενό τους. Για παράνομα, πλημμελή ή ανεπαρκή περιεχόμενα, όπως επίσης ζημιές οι οποίες έχουν προκύψει από τη χρήση ή μη χρήση των πληροφοριών, ευθύνεται μόνο ο διαχειρηστής της ιστοσελίδας, στην οποία έγινε η παραπομπή. Ο εκδότης ευθύνεται μόνο για παραπομπές τρίτων, έαν είχε θετική γνώση αυτών, δηλαδή συνγκεκριμένα για το ενδεχόμενος παράνομο ή αξιόποινο περιεχόμενο τους και υπήρχε η τεχνική δυνατότητα να αποτραπεί η χρήση τους.


Ασφαλής επικοινωνία στο Internet:
Δυστυχώς το 
Internet δεν είναι το πιο ασφαλές μέσο. Η μεταφορά μηνυμάτων και δεδομένων μπορεί να ανακληθεί, επανακετευθυνθεί και να τροποποιηθεί. Γι΄αυτό το λόγο σας συστήνουμε θερμά να μην αποστέλνετε εμπιστευτικά μηνύματα μέσο E-Mail.