siguranţă bazată pe buna-credinţă

INFORMARE PENTRU CLIENŢI

Aici puteţi descărca informaţiile pentru clienţi conform Ordonanţei privind intermediarii de asigurări sub formă de fişier PDF.

 

Precizări referitoare la protecţia datelor

 

Stocarea datelor de acces:

Adresa IP a computerului dvs., data şi ora vizitei, tipul programului de navigare pe internet, paginile vizitate şi sistemul de operare sunt stocate la fiecare accesare a site-ului nostru. Aceste date sunt evaluate exclusiv în scopuri statistice în formă anonimă, fără referire concretă la date personale. Nu sunt generate profiluri de utilizator, de comportament sau aspecte similare.

Datele nu sunt transmise terţilor nici în scopuri comerciale, nici în scopuri necomerciale.

 

Dacă în cadrul ofertei de pe internet există posibilitatea de a introduce date personale sau comerciale (adrese de email, nume, adrese), utilizatorul divulgă aceste date în mod absolut voluntar. Şi aici datele dumneavoastră sunt considerate confidenţiale şi nu sunt dezvăluite terţilor.

 

 

Utilizatorii au dreptul de a obţine, la cerere, în mod gratuit informaţii despre datele cu caracter personal stocate cu privire la persoana lor. De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, utilizatorii au dreptul la rectificarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal.

 

Date cu caracter personal:
Dacă pe site-ul nostru aveţi posibilitatea de a declara date cu caracter personal, acestea vor fi utilizate exclusiv în scopul efectuării serviciilor speciale, a comenzilor şi proceselor similare – nu va avea loc o altfel de utilizare.

 

Cookies:
Nu folosim cookies. Este posibil ca pe site-urile de legătură să se utilizeze cookies, fără ca noi să vă putem atenţiona asupra acestui lucru. Majoritatea programelor de navigare pe internet sunt setate astfel încât să accepte automat cookies. Puteţi însă dezactiva stocarea de cookies sau vă puteţi seta programul de navigare, astfel încât acesta să vă comunice în momentul în care vi se trimit cookies.

 

Site-uri externe:
Oferta noastră online conţine linkuri către alte site-uri. Nu putem controla dacă operatorii acestor linkuri respectă prevederile privind protecţia datelor.

 

În calitate de furnizori, suntem responsabili pentru conţinuturile site-ului nostru conform legilor generale relevante. Conţinutul site-ului nostru trebuie diferenţiat de conţinutul linkurilor puse la dispoziţie de alţi furnizori. Nu acceptăm nicio răspundere şi nu ne asumăm conţinuturile externe care sunt puse la dispoziţie spre utilizare prin intermediul linkurilor şi sunt marcate în mod special ca atare. Pentru conţinuturile ilegale, eronate sau incomplete şi pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor răspunde exclusiv furnizorul site-ului la care se face trimitere. Pentru informaţiile externe, editorii site-ului sunt responsabili numai dacă au cunoştinţe clare despre acestea, adică inclusiv despre un eventual conţinut ilegal, respectiv pasibil de pedeapsă şi dacă este posibil şi rezonabil din punct de vedere tehnic să prevină utilizarea acestor informaţii.

 

Comunicare sigură pe internet:
Din păcate, internet-ul este un mediu nesigur. Transmiterea mesajelor şi a datelor pe internet poate fi interceptată, redirecţionată şi modificată de persoane neautorizate. De aceea vă recomandăm în mod imperios să nu trimiteţi mesaje confidenţiale prin email.